Smetanova Litomyšl

„Smetanovy opery jsou naším společným zájmem, potřebou a láskou,” říká Jiří Nekvasil

I v letošním roce hostuje na Smetanově Litomyšli Národní divadlo moravskoslezské, tentokrát s nejznámějším dílem Bedřicha Smetany. Jiří Nekvasil, ředitel divadla a režisér loni premiérované inscenace, přibližuje jak toto dílo, tak širší kontext zájezdů souboru do skladatelova rodiště.

Přijíždíte s Prodanou nevěstou. Jak jste k ní jako režisér přistoupil?

Prodaná nevěsta je v domácím prostředí považovaná již několik generací za českou národní – a pro mnohé nedotknutelnou – operu. Avšak svým hudebním jazykem nevychází z citace českých lidových písňových nápěvů a hudby. Nenapodobuje folklór, ale vytváří svými hudebními kompozicemi jedinečný, geniální portrét české hudby. Smetana charakteru českosti dosahuje využíváním rytmů českých tanců jako jsou polka, furiant, skočná. Taneční stylizace přináší pro nás jistou proměnlivost divadelních obrazů a neustálý pohyb. Všech čtyřiadvacet hudebních čísel opery je gejzírem neutuchající hudební invence, která by dnešním muzikálovým autorům stačila na dvě desítky muzikálů – těch lepších. Dalo by se říci, že každé hudební číslo Prodané nevěsty je doslova hitem! Secco recitativy, i když s orchestrálním doprovodem, zase dílo odkazují k tradiční italské opeře buffa a dále k jejímu prvotnímu zdroji – ke commedii dell‘arte. Shrnuto a podtrženo: Divadelnost – Hravost – Proměnlivost – Pohyb – Barva – Humor – Poezie – Ironie – Laskavost. To jsou základní východiska a znaky naší inscenace. A začínáme již od předehry… Víc ale neprozradím, přijďte to zažít na vlastní oči!

A jak ji vnímáte hudebně?

Smetana byl popularitou své první komické opery překvapen a občas jej i mrzelo, že jeho další opery, které považoval z hudebně-dramatického hlediska za dokonalejší, zůstávají v jejím stínu. Přesto je neoddiskutovatelnou skutečností, že Prodaná nevěsta je jednou z nejlepších komických oper světové operní literatury všech dob! Její čtvrtá a definitivní verze z roku 1870 dodává dílu, jehož základem je poměrně jednoduchý příběh, rys artistnosti a hudební hravosti. Karel Sabina napsal Smetanovi skvělé libreto. Realita je východiskem pro komedii. Reálie příběhu jsou východiskem k výsostné divadelní hře. Navíc velmi vtipné. Není to hrubozrnná fraška, ale stylizovaná komedie charakterů.

Nemáte problém s přesazováním inscenací do litomyšlských podmínek?

Scéna v Litomyšli je naprosto odlišná od našeho domácího jeviště, které není příliš široké, ale má poměrně velkou hloubku. V Litomyšli adaptujeme naše inscenace na velmi širokou scénu, která není příliš hluboká. A scéna v Litomyšli pochopitelně nedisponuje jevištními tahy, které umožňují v kamenných divadlech proměny dekorací. Pochopitelně to přináší nutnost vymyslet adaptaci inscenace tak, aby byl divácký zážitek co největší. Vždy je to ale velká a radostná výzva, která stojí za to.

Připomenete v roce 2024 Smetanovo jubileum?

Uplyne dvě stě let od narození Bedřicha Smetany. Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava připomene výročí jako jediný operní dům na světě realizací Smetanovského cyklu – kompletního uvedení všech osmi dokončených oper skladatele. Smetana se obecně, s výjimkou Prodané nevěsty, hraje poslední tři dekády velmi málo. I to chce náš cyklus změnit.

Národní divadlo moravskoslezské je každoročním hostem Smetanovy Litomyšle. Počítáte s tím nějak i při výběru titulů pro běžnou sezónu?

Od roku 2010, kdy jsem se ujal vedení divadla, jsme na Smetanově Litomyšli zatím uvedli devět operních titulů celkem ve dvanácti představeních na velké scéně na II. zámeckém nádvoří. Jsem moc rád, že vedle souboru opery se na Smetanově Litomyšli historicky poprvé představili i soubor baletu Národního divadla moravskoslezského a pak i náš muzikálový soubor – jednou ve Smetanově domě a třikrát na hlavní scéně. Tato bilance mi dělá velkou radost! Jsem rád, že umělecké vedení Smetanovy Litomyšle najde v našich uměleckých plánech tituly, které jim připadají pro program festivalu zajímavé, a že jsme se stali pravidelnými rezidenty festivalu. Moc si toho vážím, za zájem o naše produkce festivalu děkuji! A že jsme se shodli na Smetanovi a jeho operách jako na našem společném zájmu, potřebě a lásce, je pochopitelné!

Co všechno už bylo v Litomyšli uvedeno, co zde bylo nejbližší vašemu srdci?

Pokaždé je pro mě osobně velkou radostí uvedení některé ze Smetanových oper. Radost, které předchází jemné chvění a obavy plynoucí z velké odpovědnosti podtržené geniem loci. A o to větší je radost, pokud je naše smetanovská produkce diváky příznivě přijata… Ale největší mou radostí a s diváky společně sdíleným zážitkem byla dvě naše představení rockové opery Jesus Christ Superstar Andrewa Lloyd Webbera a Tima Rice. V horké červnové noci, jako v Izraeli, to byl velmi intenzivní zážitek a mimořádný úspěch. A v témže roce, pár dní poté, uvedení Šostakovičovy Lady Macbeth Mcenského újezdu… Asi můj největší zážitek z naší produkce uvedené na Smetanově Litomyšli! Dodnes vzdávám opakovaně velký dík za odvahu uměleckému řediteli festivalu Vojtěchu Stříteskému zařadit toto pozoruhodné strhující dílo, jedno ze zásadních děl opery dvacátého století, na program festivalu!

Petr Veber

Plnou verzi rozhovoru najdete na portálu KlasikaPlus.cz.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2024
Designed by: wwworks.cz